მიმდინარე ღონისძიებები

პირველი B2B შეხვედრა  სამედიცინო ტურიზმის სფეროში

პირველი B2B შეხვედრა სამედიცინო ტურიზმის სფეროში

28 ოქტომბერი 2017

2017 წლის 28-29 ოქტომბერსსაქართველოში, . ბათუმშიჩატარდებაპირველი B2B შეხვედრასამედიცინოტურიზმისგანვითარებისმიზნით. B2B დღეებისამედიცინოტურიზმისსერვისებისშემსყიდველებისადამიმწოდებლებისშეხვედრებისუნიკალურიფორმატია, რომელიცსამედიცინოდაწესებულებებსმისცემსშესაძლებლობასშეხვდნენსამედიცინომომსახურებისსფეროშიმომუშავეუცხოურშემსყიდველებს. ბიზნესისწარმომადგენლებისშეხვედრებისესფორმატისაუკეთესოპლატფორმაარის, სადაცერთსივრცეშიერთიანდებასფეროსწამყვანიდაწესებულებებიდახელმძღვანელები. სამედიცინოსერვისებისშემსყიდველებიწარმოდგენილიიქნებიან მსოფლიოსსხვადასხვაქვეყნიდან.

გთხოვთ, დამატებითიინფორმაციისათვისიხილოთ: www.b2bdays.ge.

Read Reviews On Tripadvisor

მულტიმედია

საავტორო უფლებები დაცულია © 2013-2016 Gobatumi.com