Critical Mass Batumi
სპორტი 20:00

Critical Mass Batumi

28 თებერვალს, 20:00-ზე გაიმართება მორიგი ველო-მარათონი „Critical Mass Batumi“.
დასწრება თავისუფალია.

ტელ: 555 25 56 33 / 577 59 19 12            
მისამართი: ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია.

დასწრება თავისუფალია
თეგები: