საქმიანი ტურიზმი
საქმიანი ტურიზმი
საქმიანი ტურიზმი
საქმიანი ტურიზმი

საქმიანი ტურიზმი

1 / 4

აჭარის რეგიონი საქართველოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცენტრს წარმოადგენს MICE-ტურიზმის მიმართულებით. რეგიონში არსებული სასტუმრო ინფრასტრუქტურა, საქმიანი შეხვედრებისათვის შექმნილი საუკეთესო გარემო ხელს უწყობს საერთაშორისო დონის გამოფენების და ღონისძიებების ჩატარებას, იზიდავს MICE-სექტორში მომუშავე პროფესონალებს როგორც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ისე უცხოეთიდანაც.
 

ტურისტული გამოფენები:

- Expo Batumi - ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა

- AgExBatumi - ბათუმის აგრო-სასურსათო პროდუქციის და ტექნოლოგიების საერთაშორისო გამოფენა

- Batumi Build - ბათუმის საერთაშორისო სამშენებლო და დიზაინის გამოფენა

თეგები: