10 მიზეზი - GoBatumi
დაცული ტერიტორიები

დაცული ტერიტორიები

კინტრიშის დაცული ტერიტორიები

1959 წელს ქობულეთის  რაიონში, შავ ზღვასა და აჭარა-იმერეთის მთებს შორის, მდინარე კინტრიშის ულამაზეს ხეობაში შეიქმნა კინტრიშის სახელმწიფო ნაკრძალი. მისი დაარსების მიზანი შუამთის რელიქტური ტყეების, ენდემური ფლორა-ფაუნის დაცვა იყო. ტერიტორიის დიდი ნაწილი ხომ სწორედ კოლხურ ტყეს უკავია. ნაკრძალი მოიცავდა 13900 ჰექტარს სოფ. ცხემვანსა და ხინოს მთებს შორის ზღვის დონიდან 300-2500 მეტრ სიმაღლეზე.

2007 წელს ნაკრძალის ბაზაზე შეიქმნა კინტრიშის დაცული ლანდშაფტიც (3200 ჰა.), რომლის მთავარი მიზანი თვითმყოფადი იერსახის შენარჩუნებაა.

აქაურობა ყველაზე მეტად ველურ ბუნებაში ცხენით ჯირითის ან ჰაიკინგის (ფეხითსიარულის) მოყვარულებს დააინტერესებთ.

დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე XI-XII საუკუნეების თაღოვანი ე.წ. თამარის ხიდია. ამ ხიდიდან იწყება პირველი, 1.2 კილომეტრიანი მარტივი ტურისტული ბილიკი. ხიდიდან  ბილიკს მივყავართ ცხემვანის წმინდა გიორგის ტაძრამდე,ტაძრის ეზოს გავლით მოვინახულებთ უძველეს მარანს, ბზის კორომების გავლით კი- ჩანჩქერებს.

მეორე, ორდღიანი 37 კილომეტრიანი საშუალო სირთულის საფეხმავლო და საცხენოსნო მარშრუტი ძალიან ლამაზი ტბიყელის ტბისკენ მიდის. გზად მესამეული პერიოდის უთხოვარებისა და ხინოს მონასტრის ნახვა შეგიძლიათ.

წასაკითხი ბლოგი   კინტრიში - უჩვეულო ეკოარდადეგები მილიონობით წლის უნიკალური ტყეებში

  ადმინისტრაციის მისამართი: 

  ქობულეთი, აღმაშენებლის #271
როგორ მივიდეთ:

 

 ქობულეთის ავტოსადგურიდან - სოფ. ჭახათი - სოფ. ცხემვანა

 (კინტრიშის დაცული ტერიტორია): 

 სამარშრუტო ტაქსი სოფ. ჭახათამდე დღეში სამჯერ:

 (ქობულეთის რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიიდან გადის)

 07:50,13:30 და 18:00 საათებში  - ფასი  1,50 ლარი;

 სოფ: ჭახათიდან დაცულ ტერიტორიებამდე 8კმ-ია ფეხით სავალი.

 ტაქსის მომსახურება  - ქობულეთიდან გამგზავრება - მიყვანა -დაცული ტერიტორიების შესასვლელამდე და უკან დაბრუნება  - 100 ლარი.

დამატებითიინფორმაცია:

 www.apa.gov.ge

 

 

ქობულეთის დაცული ტერიტორიები

თუ  გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვება და ჭაობის მცენარეულობა გაინტერესებთ, მაშინ ქობულეთის დაცული ტერიტორიები ის ადგილია, რომელიც აჭარაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ.

ქობულეთის დაცული ტერიტორიები უნიკალურ სფაგნუმიან ქობულეთის ნაკრძალსა (ისპანიII, 331 ჰა) და აღკვეთილს (ისპანიI, 439 ჰა) მოიცავს. დაცული ტერიტორია ქობულეთის ვაკის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს, შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ.

დაცული ტერიტორია 1998 წელს შეიქმნა რამსარის კონვენციით აღიარებული უნიკალური ჭარბტენიანი ეკოსისტემების, როგორც მაღალი ღირებულების მქონე ბუნებრივი მემკვიდრეობის, გადარჩენის მიზნით. ეს ტერიტორია მნიშვნელოვანი საბინადრო სივრცეა გადამფრენი, მობუდარი თუ მოზამთრე ფრინველთა სახეობებისთვის. ბოტანიკოსების ინტერესს კი ბორეალური სახეობები: სფაგნუმი, ანუ თეთრი ხავსი და მწერიჭამია  დროზერა იწვევს.

ქობულეთის დაცული ტერიტორიები ფრინველებზე დაკვირვების, ასევე საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ტურების ჩატარების შესაძლებლობას იძლევა. ტურისტული სეზონი მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით გრძელდება.

 

მისამართი:

ქობულეთი, აღმაშენებლის #271

როგორ მივიდეთ:

ქობულეთის ავტოსადგურიდან:

დამატებითიინფორმაცია:

www.apa.gov.ge

 

მტირალას ეროვნული პარკი

ჩაქვისქედზე, 1381 მეტრსიმაღლეზე, მტირალასმთაზე, ყველაზემეტინალექი – 4000-4500 მმ. მოდისარამხოლოდსაქართველოში, არამედაღმოსავლეთევროპიდანმოყოლებულიცენტრალურაზიამდე. მთისფერდობებიგანსაკუთრებულიბიომრავალფეროვნებითგამოირჩევა: იარუსებადგაზრდილიმრავალფეროვანიმცენარეებიბევრდამთვალიერებელსიზიდავს, თუმცაბევრსმცენარეებზემეტადზიპლაინიდასათავგადასავლოტურიზმიხიბლავს.

2007 წელსშეიქმნამტირალასეროვნულიპარკი, რომლისფართობი 15698 ჰექტარსშეადგენსდამოიცავსქობულეთის, ხელვაჩაურისადაქედისმუნიციპალიტეტებს.

პარკისტერიტორიათითქმისმთლიანადტყითადაბუჩქნარითარისდაფარული. წარმოდგენილიაკოლხურიფლორა, რომელიცპალეოგენულიპერიოდიდან, ანუდაახლოებით 25 -50 მილიონიწლისწინაპერიოდიდანარისშემორჩენილი. აქმცენარეთა 284 დაცხოველთა 95 სახეობაა, ბევრიაენდემიდარელიქტი. რამდენიმესახეობაშეტანილიასაქართველოს „წითელნუსხაში“.

პარკშიარისსაპიკნიკედასაკარვეადგილები. ბილიკებისრულადარისმარკირებულიდაშესაძლებელიაერთიანორდღიანიტურებისმოწყობა.

პარკისადმინისტრაციადაბაჩაქვშიმდებარეობს, ქობულეთიდან 12 კილომეტრში, ხოლოვიზიტორთაცენტრიჩაქვიდან 15 კილომეტრში, სოფელჩაქვისთავში. პარკივიზიტორებსსალაშქრო, საცხენოსნო, სამეცნიეროდაეკოტურებსსთავაზობს.

წასაკითხი ბლოგი    7 რამ, რაც აუცილებლად უნდა ნახო მტირალაზე

 ადმინისტრაციის მისამართი:   დაბაჩაქვი, მეგენეიშვილის 13.
 როგორ მივიდეთ:

  ქობულეთის ავტოსადგურიდან: ა. ქობულეთი- ბათუმის სამარშრუტო ტაქსით ჩაქვამდე;ბ. ჩაქვიდან ტაქსით სოფ.ჩაქვისთავამდე -  ფასი 50ლარი.ან, სოფ.ხალამდე ყოველ ნახევარ საათში სამარშრუტო ტაქსით,ხალიდან 7კმ ფეხით სავალი    დაცულ ტერიტორიამდე( სოფ.ჩაქვისთავამდე).

  ბათუმიდან: ორშაბათს და პარასკევს  8:00, 17:50 - ბათუმის ავტოსადგურიდან მე-16 ბაქანი: ბათუმი - ჩაქვისთავი (მტირალას ვიზიტორთა ცენტრი) - ფასი 3ლარი.

 დამატებითი ინფორმაცია:   www.apa.gov.ge

 

მაჭახელას ეროვნული პარკი

მაჭახელასეროვნულიპარკიერთ-ერთიყველაზეახალგაზრდაპარკიასაქართველოში. ის 2012 წლისმაისშიდაარსდადამაჭახელასხეობაში 8733 ჰექტარსმოიცავს.

მაჭახელატრანს-სასაზღვრომდინარეა, თურქეთისმხარესაცდაცულიტერიტორიაა – ჯამილისბიოსფერულირეზერვატი, რაცტრანს-სასაზღვროთამაშრომლობისპერსპექტივებსაჩენს.

პარკისტერიტორიის 95% უკავიაკოლხურიტიპისფოთლოვანტყეებს: წაბლის, წიფლის, რცხილის, მუხისადამურყნისკორომებს. აქხარობსთხილი, ქართულიკაკალი, უნგერისშქერი, უთხოვარი, თელა, ლაზურიზამბახიდასხვა. პარკშიარისორისამანქანოსთანინტეგრირებულისაფეხმავლობილიკი. სეზონიგრძელდებამაისიდანოქტომბრამდე.

ცხოველებიდანკონსერვაციისსამიზნესახეობებია: კავკასიურიფუტკარი, მურადათვი, კასპიურიშურთხი, კავკასიურისალამანდრა.

მაჭახელაველურიბუნებისადაკულტურულიმემკვიდრეობითდაინტერესებულვიზიტორებსმოეწონებათ. ეროვნულიპარკიხომადგილობრივიარქიტექტურის, კულტურულიმემკვიდრეობისძეგლების, ტრადიციულისოფლისმეურნეობისშენარჩუნებისმიზნითაცშეიქმნა.

პარკისადმინისტრაციისმისამართია: ხელვაჩაურისრაიონი, სოფ. აჭარისაღმართი.

დაცულტერიტორიებზეტურისდაგეგმვამდესჯობსეწვიოთვებგვერდს www.apa.gov.ge დამარშრუტისდეტალებიდაცულიტერიტორიებისვიზიტორთასამსახურისწარმომადგენლებთანშეათანხმოთ.

წასაკითხი ბლოგი  ⇒ მაჭახლის ხეობის 6 საიდუმლო და რამდენიმე მიზეზი, რაც იქ წასვლას გადაგაწყვეტინებს

 

ადმინისტრაციის მისამართი:

აჭარა, ხელვაჩაური, (აჭარისაღმართი)

როგორ მივიდეთ:

 

ბათუმის  ავტოსადგურიდან (ფარეხის მიმდებარე ტერიტორია) - სამარშრუტოტაქსი :

ქვედა ჩხუტუნეთი - ბათუმი 07:00;

ბათუმი - ქვედა ჩხუტუნეთი 16:00.

ზედა ჩხუტუნეთი - ბათუმი 09:00 და 15:00.

ბათუმი -ზედა ჩხუტუნეთი 12:30 და 19:00.

მგზავრობის ფასი:2 ლარი.

ტაქსით -  80ლარი

დამატებითიინფორმაცია:

 www.apa.gov.ge

 

თეგები: