ეკო ტურიზმი

ეკო ტურიზმი

ეკო ტურიზმი აჭარაში ტურიზმის ერთ-ერთი წამყვანი სახეობაა. უცხოელი ტურისტების დიდ ნაწილს აჭარაში სწორედ ეკო ტურიზმი იზიდავს. აჭარის მრავალფეროვანი ფლორა და ფაუნა, ასევე ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სიმრავლე ეკო-ტურიზმის განვითარებისათვის საუკეთესო პირობებს ქმნის. აჭარის ტერიტორიაზე 4 დაცული ტერიტორია და სხვა ბუნებრივი სიმდიდრეები მოიპოვება.

თეგები: